Privacyverklaring

13 juli 2020

Je privacy is voor Nout Design Ontwerp & Concept (NDOC) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij NDOC doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met info@ndoc.nl.

E-mail

Via e-mail kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor ontvangen wij veelal je naam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Word je klant

Wanneer je bij ons klant wordt, gebruiken wij je persoonsgegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.Hiervoor gebruiken wij je bedrijfsnaam, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht (voor de aanhef), factuuradres en betalingsgegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.

Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we je vragen om akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wil je deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan je cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring.

Promotie

Het kan voorkomen dat wij je uitingen sturen over relevante ontwikkelingen of nieuwe diensten. Als wij dit doen, dan zal dit voornamelijk per e-mail, via social media en soms via de post of per telefoon gaan. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze promotie. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeld-link. Je kunt ons blokkeren of de afmeld-optie gebruiken. Je kunt dit tevens aangeven als je wordt gebeld.

Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Je emailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Met het mailprogramma Mailchimp hebben wij een 
verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment" van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hiervoor geef je toestemming door middel van de cookiemelder

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen we soms derden in. We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. Voorbeelden zijn: onze IT-dienstverleners die ons ondersteunen bij problemen, marketingpartijen die ons helpen met onze marketing, bezorgpartners die je goederen leveren of dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Ondersteunende partijen krijgen alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als zij jouw een dienst leveren namens ons.

Wij maken gebruik van diverse programma's voor analytische en marketingdoeleinden. Op onze website zijn social media buttons en/of koppelingen opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten (denk hierbij aan: YouTube, LinkedIn, Facebook en Instagram), na jouw goedkeuring, mogelijk je persoonsgegevens. Zij zorgen ervoor dat advertenties zo veel mogelijk interessante of leuke aanbiedingen bevatten. Zij kunnen je dan zelf reclame sturen. Zij kunnen je dan zelf benaderen om jou dingen te verkopen. Dit kan alleen nadat jij hier toestemming voor hebt gegeven via onze cookiemelder. Deze toestemming kun je later altijd weer intrekken. Je leest hier meer over in onze cookieverklaring en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie (denk hierbij aan Google Analytics en Youtube). Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen altijd eerst je toestemming voordat zij je gegevens krijgen.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens onderaan.

Je hebt de volgende rechten: 

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie jij bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Nout Design Ontwerp & Concept
Hulsterstraat 10
4116 EZ Buren
info@ndoc.nl
0344 - 572 857

Cookieverklaring